İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 94  2022/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kader SÜRMELİ, Muhammet Necip ŞAĞAR

NO Makale Adı
1652473961 GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ KAPSAMINDA NFT

Son 10 yılda, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri (Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik) hızla gelişmektedir ve bu gelişmelerle birlikte birçok işletme bu teknolojilere yatırım yapmaya başlamıştır. Bu süreç, farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip insanlara bu teknolojilere çalışmaya ve uyum sağlamaya başlama konusunda ilham vermektedir. Genişletilmiş gerçeklik teknolojilerine ve bu teknolojilerin sunduğu devasa çalışma alanlarına olan ilginin artmasıyla birlikte, yaratıcı endüstriler alanında çalışanlar için yeni bir çalışma alanı ve fırsatlar sunmaktadır. Covid-19 pandemisi, birçok insan için eğlencenin yanı sıra iş ve sosyalleşme faaliyetleri vb. gibi günlük yaşam aktivitelerinde dijital gerçekliklere güvenmeye zorlayan büyük bir dijitalleşme sürecinin başlamasına olanak vermiştir. Böylece, NFT (Non-Fungible Token) gibi, genişletilmiş gerçeklik teknolojilerini geliştirebilecek teknolojilere giderek daha fazla ilgi gösterilmesine yol açmıştır. Bu araştırma, NFT’nin genişletilmiş gerçeklik teknolojilerine sunabileceği fırsatları, bu alandaki gelişmelerin NFT ve yaratıcı çalışma üzerindeki etkilerini ve bu teknolojilerin yarattığı yeni HCI biçiminin insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası, Genişletilmiş Gerçeklik, HCI, NFT, Teknoloji, Yeni Medya