İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğçem KAR

NO Makale Adı
1652460529 HAREKETE DAYALI SES EĞİTİMİNİN SES VE VOKAL PERFORMANSTA YARATTIĞI DEĞİŞİMLER

Bu araştırma, “Devinime Dayalı Ses Eğitimi”nin ses eğitimi sürecine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışma grubunun üyelerinin ilk olarak “Audacity” programı ile ses kayıtları alınmış ve ardından “Praat” ses analiz programı
ile ses analizleri yapılmıştır. İkinci aşamada çalışma grubu üyelerine piyano eşliğinde bir eser söyletilerek performans video
kayıtları alınmış ve pre 1 performans kayıtlarının 3 kişilik bir jürinin değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanması
sağlanmıştır. Ardından uygulamalara başlanmış ve altı hafta için planlanan harekete dayalı ses egzersizleri ile ses eğitim
programı çalışma grubuna uygulanmıştır. Uygulamalar her öğrenci için haftada 2 saat toplu uygulama olarak belirlenmiş ve
aynı gün, aynı saatte 6 hafta boyunca sürdürülmüştür. Her çalışma sonrasında çalışma grubundaki öğrencilerin, öğrenci
günlüklerine deneyimlerini yazmaları istenmiş ve gelen dönütlere göre araştırmacı bir sonraki dersi, çalışma grubu için daha
iyi olacak şekilde tekrar planlamıştır. Uygulamaların tamamlanmasının ardından çalışma grubunun üyelerinin “Audacity”
programı ile tekrar ses kayıtları alınmış ve “Praat” ses analiz programı ile tekrar ses analizleri yapılmıştır. Yine çalışma grubu
üyelerine piyano eşliğinde aynı eser söyletilerek tekrar performans video kayıtları alınmış ve post 2 performans kayıtlarının 3
kişilik bir jürinin değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.
Ses kayıtları ve ses analizleri verileri, Kulak Burun Boğaz Hekimi Prof. Dr. Kürşat Yelken’in özel kliniği olan
“Voicest” klinikte alınmış ve yine kendisi tarafından araştırmacı ile birlikte değerlendirilmiştir. Performans kayıtları üç
üniversitenin ses eğitimi bölüm başkanları tarafından “Performans Değerlendirme Formu” yardımıyla değerlendirilmiştir.
Araştırma verileri kaynak tarama, eylem araştırması teknikleri ile elde edilerek, betimsel istatistik yöntemlerine göre
çözümlenmiş, yorumlanmış ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Harekete Dayalı Ses Eğitimi, Bedensel Farkındalık, Şan Eğitimi, Devinimsel Ses Egzersizleri, Ses
Analizi, Vokal Performans