İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN

NO Makale Adı
1652083367 DENEYSEL TİPOGRAFİ ÇALIŞMALARINDA KODLAMA YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA

21.yüzyılda grafik tasarıma paralel olarak tipografik tasarımlarda da bilgisayar teknolojilerinin kullanılması oldukça benimsenmiş ve bu yolla üretilen çalışmalar geleneksel yöntemlerle oluşturulan çalışmaların yerini almıştır. İnsan el çizimlerini ve hareketlerini taklit edebilen grafik kullanıcı ara yüzleri ve yazılımlar birlikte çalışarak, tasarımcılara daha hızlı tasarım yapabilmeleri için kolaylık sağlamıştır. Fakat bütün bu teknolojiler aynı zamanda tasarımcıları sınırlandırmakta, rastlantısal olguyu en aza indirgeyerek tasarımlarının deneysel olma durumunu engellemektedir. Bu noktada kodlama ile tasarım yapmayı mümkün hale getiren yazılımlar, tasarımcılar için yeni bir açılım sunmaktadır. Çalışmada doğrudan kodlama yöntemi ile tasarım yapmayı mümkün kılan ortamlar incelenmekte, yapılmış olan işlerden örnekler sunulmaktadır. Uygulama kısmında ise Nodebox3 programı kullanılarak üretilen deneysel tipografi çalışmasının tasarım süreci anlatılmakta, kodlama ile deneysellik çerçevesinde örnek bir çalışma yöntemi anlatılmaktadır. Makale grafik tasarımcıların deneysel tipografik çalışmalar oluşturmak üzere kodlama yönteminden nasıl yararlanabileceklerini konusunda bilgi vermeyi ve örnek bir uygulama sürecini paylaşmayı amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Deneysel tipografi, kodlama, Nodebox3, üretken tasarım, rastgelelik