İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Engin ÜMER

NO Makale Adı
1651432088 RESİM SANATINDA GERÇEKLİK SORUNU ve KAPİTALİST GERÇEKÇİLİK

Modern sanattan bu yana gerçeklik, bakış açılarıyla meydana gelen parçalanmış dünya imgesinin diğerleriyle olan çatışması şeklinde varlık bulmuştur. Yirminci yüzyıl resminde bakıldığında gerçeklik sorunu dünya fikrine koşut şekilde varlık bulmuştur. Yakın dönem ile birlikte resim sanatında ifade edilen gerçekliğin elden kaçtığı ve imgenin asıl olduğu düşüncesi yaygınlık göstermiştir. Bu çalışma bu süreci konu ederken bunu kapitalist realizm ifadesi ile gerçekleştirecektir. Çalışma modernist resimde gerçekliği ve modern zamanlara ait düşünsel perspektiflerle ele alacaktır. Buna göre ideolojilere içkin ütopyalar ile kurucu ve üretici sanat fikri görünmekteyken çağdaş kültürde sanat, gerçekliği göstergesel bir oyun şeklinde düşünmektedir. Tarihin nihai noktası olarak görülen ve kapitalizm ve bir görüş olarak kapitalist realizm bu duruma karakterini vermiştir. Bu çalışma kapitalist realizm ifadesinin anlamları ile çağdaş kültürde resim sanatında gösterim teknikleri ilişkisini ele alarak, kapitalist realizmi açıklamakta ve bu gerçekliğin pozitif ve negatif yönlerini açıklayarak önerilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kapitalist realizm, resim, gerçekçilik, temsil