İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Simay ZEYBEK

NO Makale Adı
1651306452 DEVLET OPERA VE BALESİ AFİŞLERİNİN TASARIMLARI ÜZERİNE

Tasarım günümüzde birçok alanda hayatı kolaylaştırmak, görsel estetiği sağlamak ve iletişim kurabilmek için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada Devlet Opera ve Balesi’nin gösterileri için hazırlanmış afiş tasarımlarını incelenmiş, afişlerin tasarım unsurları (renk, imge, hiyerarşi, denge, çizgi, biçim, kontrast, vurgu, hareket, tekrar, negatif alan) değerlendirilmiştir. Çalışmada görsel (biçimsel) analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Devlet Opera ve Balesi’nin 2011’dan günümüze kadar olan afişleri ile sınırlıdır. 2011 yılından günümüze kadar olan eserlerin afişleri incelenmiş ve her yıla ait tesadüfi yöntemle 3 eser afişi seçilerek tasarım unsurları değerlendirilmiştir. Afiş tasarımlarında çizgi ve tekrar unsurunun sık kullanılmadığı görülmüştür. 2019 yılından itibaren incelenen afiş tasarımlarında ise tek bir tasarım üzerinden devam edildiği, görsellikten çok tipografinin ön plana çıktığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tasarım Unsurları, Afiş Tasarımı, Devlet Opera ve Balesi