İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 91  2022/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
A. Tuba ERGÜN, Açelya B. GÖNÜLLÜ, Nuri SEZER

NO Makale Adı
1650914550 LOGO TASARIMININ YAPAY ZEKÂ İLE ÜRETİMİ

Logo, kurumlar için vazgeçilmez bir kurumsal kimlik ögesidir. Logo, bir kurumun giriş kapısıdır, imajıdır. Bu anlamda, kurumsal kimlik tasarımı sürecinin ilk aşamasını da logo tasarımı oluşturmaktadır. Logo tasarımı için kurumların, bu konudaki profesyonellere başvurması genellikle arzu edilen bir durum olsa da gelişen teknoloji başka bir seçenek daha sunmaktadır. Bu seçenek, yapay zekâ ve algoritmalarının kullanıldığı tasarım programlarıdır. Bu programlar, internet platformunda bir firmanın ya da uygulamacının sunduğu web siteleri olarak karşımıza çıkmaktadır. “Kendi tasarımını kendin yap” gibi sloganlara sahip birçok sitenin olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yapay zekâ (AI) ile logo tasarımının nasıl yapıldığını irdelemek, algoritmik şemasını çıkararak biçimsel düzeyde ne kadar başarılı olduğunu tartışmaktır. Bu amaçla, AI altyapısını kullanan bir kurumsal kimlik tasarım firmasının uygulaması kullanılarak, varsayımsal bir firma için bir logo üretilmiş ve sonuçlar grafik tasarım ilkelerine göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Logo, yapay zekâ, algoritma, grafik tasarım, kurumsal kimlik