İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 92  2022/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülfem MARAKOĞLU

NO Makale Adı
1650263131 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİSİPLİNLERARASI BAĞLAMDA FOTOĞRAF VE RESİM İLİŞKİSİ

19. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan Camera Obscura’nın icadıyla birlikte günümüzde en çok kullanılan ve üretilen sanat pratiklerinden biri olan fotoğrafın temelleri atılmıştır. Ressamlar tuval yüzeyine aktaracakları görüntüleri daha net elde edebilmek için fotoğraf teknolojisinden yararlanmaya başlamış, bu gelişmenin sonucunda resim sanatı ve fotoğraf sanatı arasındaki ilişki başlamıştır. Bu ilişki zamanla, çağın getirileriyle birlikte güçlenerek ve dijital çağın imkanlarıyla birlikte dönüşerek ilerlemiştir. Fotoğrafın resim sanatına girişi, resim sanatında yaşanan fiziksel dönüşümleri beraberinde getirmiş, sanatçılara yeni tekniklerin, ifade yöntemlerinin kapılarını aralamıştır. Hem toplumsal yaşamda hem de sanatta kendine yer edinen fotoğraf, resim sanatının en çok etkileşimde bulunduğu disiplinlerarası sanat türlerinden biri olmuştur. Çalışmanın amacı; fotoğrafın resim sanatında kullanılmaya başlamasıyla geçirdiği dönüşüm sürecini, sanat pratikleri arasındaki keskin sınırların ortadan kalktığı disiplinlerarası sanat ortamında fotoğraf ve resmin birlikteliğini ve birbiri içerisinde melezleşerek kayboluşunu sanatçı örnekleri üzerinden incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, resim, disiplinlerarası