İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 92  2022/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rabia ÖZBERK

NO Makale Adı
1648924713 GAYTO GAZDANOV’UN ROMANLARINDA KAOTİK ÖRÜNTÜLER

Rus göçmen edebiyatının yitik neslini temsil eden Gayto Gazdanov’un (1903-1971) romanlarında birçok karakter kaosla iç içedir. Özellikle insan ruhunda derin izler bırakan “cinayet”; içinden çıkılması mümkün olmayan durumlar neticesinde kendi gerçekliğinden uzaklaşmak ve çaresizliğin dışavurumu sayılan “intihar” gibi farklı ölüm türleri kaosun açığa çıkmasına neden olur. On yedi yaşında Beyaz Ordu saflarına katılıp Rusya’yı bir daha geri dönmemek üzere terk eden, İstanbul ve Paris’te ölüm gerçeğiyle hep yüzleşmek zorunda kalan Gazdanov kendi hayat tecrübesini romanlarındaki karakterlerle aktarır. Felsefi ve psikolojik çözümlemelerle eserlerindeki anlatım gücünü pekiştiren sanatçı kaos betimleriyle varoluş felsefesine yakın durur. Bu çalışmada Gazdanov’un roman karakterlerinde kaosa neden olan ve kaosun ortaya çıkardığı en büyük örüntüler olan cinayet ve intihar olguları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Rus Göçmen Edebiyatı, gazdanov, kaos, intihar, cinayet