İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen ÇEKEN, Turgay KARATAŞ

NO Makale Adı
1648795471 ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME DERSİ İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği günümüzde internet ve bilişim teknolojilerindeki gelişim de dikkate değerdir. Sanal olarak nesnelerin gerçek zamanlı gösterilmesi, giderek artan dijitalleşme hayatımızın hemen her alanına girmektedir. Bu teknolojilerden bir tanesi de artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Esasında askeri amaçlarla oluşturulan ve askeri ortamlarda personelin işini kolaylaştırmayı amaçlayan sanal gerçeklik, 1990 sonrası sivil alanda da gelişim göstermiştir. Sinema sektöründen eğlence sektörüne, sağlıktan, endüstriye, arkeolojiden eğitime sayısız alanda kendini göstermeye başlamıştır. Bu alanlar içerisinde de ülkelerin en çok bütçe ayırdığı bir alan olan eğitim alanındaki uygulamaları dikkat çekmektedir. İnternetin ve bilgisayarın gelişiminin yanında akıllı cihazların ve giyilebilir teknolojilerin de hızla entegre edildiği eğitim sektörü, artırılmış gerçeklik için artan bir grafikte çalışma ve uygulamaların yapıldığı bir alan haline gelmiştir. Bu çalışma da artırılmış gerçeklik uygulamalarının ne olduğuna, bu teknolojilerin gerçekleşebilmesi için gereken alt yapıya ve uygulama yazılımlarına değinerek, teknolojinin eğitimde kullanılması üzerinde durmaktadır. Fizik, matematik, geometri, tıp, coğrafya, tarih vs. gibi dersler üzerine dünyada ve ülkemizde çalışmalar yapıldığına değinerek, bilgisayar destekli modelleme dersi için bu teknolojinin uygulanabilirliğini sorgulamaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojiler için vazgeçilmez olan nesnelerin ve anlaşılması zor olan bazı gerçekliklerin üç boyutlu modellemelerinin önemine değinilerek, başta söz konusu ders olmak üzere birbirinden farklı dersler için özgün, verimli, etkileşimli ve amacına uygun artırılmış gerçeklik çalışmalarının yapılabilirliğini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Bilgisayar Grafikleri, Üç Boyutlu Modelleme