İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 92  2022/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Atalay DURMAZ, Turan SAĞER

NO Makale Adı
1648576004 TÜRK MÜZİĞİ KEMAN İCRASINDA ÖRTÜK BİLGİLERİN TESPİTİ

Süslemeler, Türk Müziğinin en önemli özelliklerinden biridir. Müzikte melodilerin daha etkili ifade edilmesini sağlayan süslemeler, eserleri başka bir boyuta taşımakta ve müziğe ayrı bir renk katmaktadır. Süslemeler icracının çaldığı enstrümana, icra ettiği transpoze ses sahasına, varsa eşlik ettiği enstrümana, eserin bestelendiği döneme, makamına, formuna, icracının teknik kapasitesine ve icracının müzikal estetiğine göre değişiklikler gösterir. Türk Müziğinde süslemeler, nota üzerinde belirtilmemiş, icracıya bırakılmıştır. Türk Müziğinde kullanılan kişiye özel, yazıya dökülmemiş, sadece sesli kaynaklardan ulaşabildiğimiz, eserlerde kullanılan süslemelerin her biri örtük bilgidir. Bilgi yönetiminde örtük bilgi olarak adlandırılan bilgi, insanın beyninde, deneyimlerle, sezgilerle, kıyaslamayla yer edinen ve ifşa edilmeyen bilgiler olarak tanımlanır. İcracının deneyimleri ve tecrübesi ile doğaçlama yaptığı bu süslemeler örtük bilgi olarak kabul edilir. Öğrenciler süslemeyi öğrenirken taklit ederek öğrendiği için öğreten kişinin bu bilgileri açık bilgiye dönüştürmek gibi bir kaygısı yoktur. Bu çalışmada Cevdet Çağla’nın icra ettiği Tatyos Efendi’nin Kürdîlihicâzkâr Saz Semâisi, Türk Müziği’ndeki örtük bilgilere örnek olarak ele alınıp incelenmiştir. Bu amaçla, eserin ses kayıtlarına ulaşılmış, diktesi yapılarak notaya alımı gerçekleştirilmiştir. Eserin icrasında kullanılan örtük bilgiler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örtük Bilgi, Süsleme, Cevdet Çağla