İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 91  2022/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine NAS, Emre ŞİMŞİR

NO Makale Adı
1647972789 GİYİLEBİLİR SANATTA MALZEMENİN TASARIM SÜRECİNE ETKİLERİ

Toplumlarda renkler, motifler ve biçimlere dayalı tarzları içeren estetik giyim modelleri ortaya çıkmıştır. Bu şekilde çeşitli değişkenlere bağlı giyinme alışkanlıkları, insanın dünyaya bakış açısını etkileyerek çeşitli sanat alanlarda da etkili olmuştur. Günümüz dünyasında ise giyim kültürü, estetik ve sanatsal değerler ile birleşerek bir ürün olma vasfından sıyrılmıştır. Buna ek olarak giyim kültürü sanatsal etkinlikler arasında popüler bir kimlik kazanmıştır. Bu süreçte, heykelsi nitelik kazanan kıyafetlerde malzeme kullanımının tasarım biçimlerine etkisi en önemli belirleyici etmendir. Bu makalede, giyilebilir sanat alanındaki kavramsal manifestoların ve üç boyutlu sanatsal bir nesneye dönüşümünde kullanılan malzemelerin etkin rolleri tasarım ilkeleri kapsamında incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama tekniğini kullanılıp örneklemler olasılık dışı amaçlı/yargısal biçimde seçilmiştir. Çalışmanın amacı, sanatçıların koleksiyonlarında yer alan eserlerin manifesto özellikleri dikkate alınarak malzeme ve yansıtma biçimlerinde gözlenen bütünlük, tekrar hareket-ritim, koram-hiyerarşi ve vurgu ilkelerindeki oran değerlerini analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Sanat, Malzeme, Sanat, Tasarım