İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ELİTOK

NO Makale Adı
1646902022 MANİSA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 2815 ENVANTER NUMARALI MURAKKA‘NIN SÜSLEME ÖZELLİKLERİ

İslam sanatları içerisinde müstesna bir yere sahip olan hat, tezhip ve minyatür gibi sanatların incelikle işlenmiş en güzel örnekleri el yazması kitaplarda ve murakka‘larda görülmektedir. Önceleri kitap şeklinde hazırlanan murakka‘ların ilk örnekleri 15. yüzyıl sonlarında karşımıza çıkmaktadır. 16. yüzyılda daha da gelişen bu eserlerin, özellikle 18. yüzyıldan itibaren çok güzel numunelerine rastlanmaktadır. Murakka‘lar her dönemde en güzel hatlarla yazılmış, süslenmiş ve uzun yıllar yıpranmadan korunarak günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır. Günümüzde müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda yazı ve tezyinat bakımından oldukça zengin ve iyi korunmuş murakka‘lar bulunmaktadır. Bahsi geçen kütüphanelerden birisi de Manisa Yazma Eser Kütüphanesi’dir. Çalışmaya konu olan eser Manisa Yazma Eser Kütüphanesi’nde korunan 2815 Envanter Numaralı Murakka‘dır. Eser, “nesih müfredât meşkî” olup üç varaktan müteşekkildir. Eserin tarihi, hattatı, mücellidi ve müzehhibi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. İncelenen eser desen, motif, renk, desen ve üslup özellikleri bakımından ele alınarak dönemi içerisindeki yerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Manisa, yazma eser, murakka‘, hat, tezhip, cilt