İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Açelya Betül GÖNÜLLÜ

NO Makale Adı
1646834270 DÜZLEM DEĞİŞTİREN KARİKATÜR: SEMİH BALCIOĞLU’NUN OYUN KÂĞIDI TASARIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Oyun kâğıtları, orijini Çin’e dayanan en eski oyun araçlarından biridir. Yüzyıllar boyunca çeşitli boyutlar, malzemeler, renkler, semboller ve figürler ile üretilmişlerdir. Oyun kâğıtlarını, tasarım özelliklerine göre genel olarak standart ve standart dışı olarak sınıflandırmak mümkündür. Standart oyun kâğıtları, sadece oyun oynamanın bir aracıdır. Standart dışı oyun kâğıtları ise oynanmaktan ziyade, görülmek üzere üretilmişlerdir. Oyun kâğıdının iki yüzeyinin de resimlemeye elverişli fiziksel bir yapıda olması, bu standart dışı kâğıtların ortaya çıkması için bir fırsat olmuştur. Oyun kâğıtları bu nedenle, bir tasarımcı için adeta minyatür bir tuvaldir ve konu yelpazesi oldukça geniştir. Bu anlamda oyun kâğıtları, tasarımcılar için olduğu kadar koleksiyonerler ve müzeler için de ilgi çekici niteliktedir. Bu çalışmanın amacı, çok çeşitli illüstratif konu içeriklerine sahip olan ve bir tasarım nesnesi olarak üretilen oyun kâğıtlarının varlığına dikkat çekmek; bu bağlamda, karikatür sanatçısı Semih Balcıoğlu’nun oyun kâğıdı tasarımlarını değerlendirmek ve önemini vurgulamaktır. Oyun kavramı, oyun kâğıtlarının coğrafi orijini, oyun kâğıdı çeşitlerinin neler olduğu konusu araştırma soruları olarak belirlenmiştir. Çalışmada, literatür tarama yöntemi kullanılmış; Balcıoğlu’nun tasarımları, tasarım ilkeleri ve yöntemlerine göre değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oyun kâğıdı, Semih Balcıoğlu, karikatür, tasarım, illüstrasyon