İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Parvin GHORBANZADEH DIZAJI

NO Makale Adı
1645353647 İRAN AVANGARD SANATININ YEREL BİR YORUMU: “SAKAHANE” HAREKETİ

Sakahane (Sâka-haneh) akımı, İran'da 1962 yılında ortaya çıkmıştır. Bu akım başlarda özgün modern sanat hareketi olarak kabul edilen çağdaş bir sanat akımına atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Akım, geleneksel ve modern sanatın bir birleşimidir. Akım, İran çağdaş resmini son yıllarda yaşadığı durgunluk ve karışıklıktan büyük ölçüde kurtarmış uluslararası sanat seviyesine yükseltmiştir. 1940’lı ve 1950'li yıllarda sanatçılar genellikle gelenek karşıtıydı, ancak 1960'lardan itibaren entelektüel söylem, onları iki farklı kutup arasına itmiştir: gelenekçilik ve modernizm. Bu karmaşık tartışma, modern gelenekçilik olarak kabul edilen İran'ın geleneksel mirasına yeni bir yaklaşım getirmiştir. İran modern sanatındaki bu önemli aşama, İran'ın sanatsal kimliğini ve modern beklentileri birleştiren, geçmişle günümüz arasında artan yüzleşme eğilimiyle ilişkilendirilebilir. Bu eğilimden doğan en önemli sanat akımı Sakahanedir. Sakahane akımı, İran'da bulunan kahvehane resimleri tarihine ve Şii İslam görsel öğelerine dayanan bir neo-geleneksel modern sanat akımı kabul edilmektedir. Bu makalede, 1960’lardan sonra İran’ın modern sanat akımının doğuşuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. Seçilen konunun Sakahane akımıyla ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İran, Saggahaneh akımı, Modernizm, Gelenekçilik, Avangard Sanat