İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe CANBOLAT, Melis BOYACI

NO Makale Adı
1644776475 DEĞİŞEN MÜZE PRATİKLERİ VE İNTERAKTİF ENSTLASYONLAR BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ BİR SERAMİK SANATÇISI: CLARE TWOMEY

Post-modern toplum ile birlikte değişen algı ve yaşam biçimleri, sanat alanında da kendini göstermiştir. Sanat eserlerinin sergilendiği müze-galeri özeline de yansıyan bu değişim sanatçı, sanat eseri, izleyici-katılımcı profillerini de etkilemiştir. Enstalasyon, performans ya da interaktif sanat uygulamalarının hızla yaygınlaştığı günümüz sanat eğilimleri bu değişime imkân sağlayan projeler halini almıştır. İzleyicinin, pasif izleyen konumundan, sürece dahil olan aktif katılımcı konumuna geçişi, değişen tüm bu dinamiklerin önemli bir yansımasıdır. Tüm bu değişkenleri benimseyen İngiliz seramik sanatçısı Clare Twomey; her biri binlerce parçadan oluşan “Trophy” (2006), “Forever” (2011) ve “Exchange” (2013) isimli bu üç enstalasyon üzerinden ele alınmıştır. Müzelerde çalışan küratörler ve müze personeli ve yerel üreticilerle iş birliği halinde çalışan Twomey, seramiğin zengin tarihi, gelenek, zanaat, sanat, seri üretim, sosyal yardım kuruluşları, sosyal sorumluluk, izleyici-katılımcı, sosyal medya gibi pek çok öğe ve değeri bir proje altında birleştiren bütüncül çalışmalar gerçekleştirmesi açısından ele almaya değer çağdaş bir sanatçıdır. İçinde bulunduğu çağın dinamiklerini analiz ederek, izleyicinin duyusal ve duygusal yanını göz ardı etmeden etkileşimli ve katılım gerektiren üretimler ortaya koyan sanatçının benimsediği bu anlayış çalışmanın odağını oluşturmaktadır. İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan seramik aracılığı ile izleyiciyi merkeze alan bu enstalasyonlar; büyük projeler halinde planlanarak, halkın büyük bir kesimine hem birebir hem de sosyal medya üzerinden ulaşması açısından yapılacak yeni çalışmalara kaynak oluşturabilecek niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Müze, seramik, enstalasyon izleyici/katılımcı, küratör