İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe FIÇICIOĞLU

NO Makale Adı
1644588519 MODÜLER GİYSİ AKSESUAR KOLEKSİYONU İLE KİŞİSEL STİL YARATIMI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Günümüz sürdürülebilir ve hızlı moda anlayışında giyinme pratiğinde üretici ve kullanıcı açısından yeni yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu tasarım araştırmasının amacı modüler olarak kullanılabilecek giysi aksesuar parçaları ile yenilikçi moda anlayışı yaratmaktır. Kullanıcı burada kendi seçimlerini de stil yaratmaya dahil ederek farklı tarzlar yaratmaya kendisi de dahil olabilir. Yaratıcı ve teknik geliştirme süreçleriyle birlikte keşfedilen teknik yaratım deneyimlerinin nihai olarak sonuçlandırıldığı bu proje çalışmasındaki aksesuar parçalar temel elbise üzerine farklı şekillerde monte edilebilmektedir. Deneyimsel ve uygulamaya dayalı olarak analiz edilen bu koleksiyon çalışması için temel bir elbise formu üzerine monte edilebilir ya da takılabilir 10 adet modüler aksesuar tasarlanmıştır. Aksesuarların çeşitliliği kişinin vücut yapı ve formuna, günlük moda anlayışına, kişisel ve sosyal yaşantısına uygunluğu açısından ele alınmıştır. Tasarım yaklaşımda sürdürülebilirlik ve stile dayalı giysi kombinelerine imkân tanıyan bu deneyimler ayrıca tasarımcı ve kullanıcı arasında yaratıcı keşiflere de imkân sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Modüler giyim, modüler aksesuar, kişisel stil, sürdürülebilir moda, koleksiyon