İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yeşim AKSOY ŞAŞTIM, Bilal SEZER

NO Makale Adı
1643366111 AĞAKAPILI İSMAİL EFENDİ’NİN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN BİR MURAKKA‘SI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Kur’ân-ı Kerîm ve cüzlerden sonra hat ve tezhip sanatının en çok kullanıldığı alanlardan biri de murakkaalardır. Hattatların seçkin yazılarını, tezhip ve cilt sanatlarının en güzel örneklerini bu albümlerde görmek mümkündür. Türkiye’nin en büyük yazma eser kütüphaneleri arasında yer alan Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Hamidiye bölümünde bulunan 21 envanter numaralı murakkaa, XVII. yüzyılda Ağakapılı İsmail Efendi tarafından yazılmıştır. Ağakapılı İsmail Efendi, Hafız Osman’ın çağdaşı olup Şeyh ekolünde mükemmel eserler vermiştir. Bu albüm bir hadis murakkaı olup, nohûdî renk ahârlı kâğıt üzerine, aklâm-ı sitte hatları ile yazılmış ve on altı kıt’adan mürekkeptir. Albüm H.1102/M.1691 tarihlidir ve tezyinat unsurları bakımından klâsik dönemin etkilerini yansıtmaktadır. Bu murakkaa hat ve tezhip sanatı açısından incelenmiş olup sanat câmiasına sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süleymaniye Kütüphanesi, murakkaa, hat, tezhip