İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sedef SARAÇ, Nursan KORUCU

NO Makale Adı
1643028079 FANTASTİK SİNEMADA GÖRSEL EFEKT KULLANIMI VE ALTERNATİF BİR JENERİK TASARIMI UYGULAMASI

Bu çalışma, sinema filmlerinde kullanılan görsel efektlerin, kurgulanması ve teknik açıdan hayata geçirilmesi ve bu uygulamanın sinema sanatına olan etkilerini konu edinmektedir. Bu çalışmada, sinemanın ilk yıllarından yola çıkarak görsel efekt teknolojilerinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu incelenmiştir. Çalışmada, görsel efekt teknolojilerinin sinemada bir anlatım aracı olarak kullanımına değinilmiş ve fantastik sinema ile görsel efekt uygulamalarının arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapısalcı-göstergebilimsel bir açıdan ele alınan bu çalışmanın amacı, görsel efekt uygulamalarının fantastik sinema üzerindeki etkilerini inceleyerek seçilen sinema örnekleri özelinde bir değerlendirme yapmaktır. Çalışma, 2000 – 2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta vizyona girmiş ve “En İyi Görsel Efekt” dalında ödül almış filmler ile sınırlıdır. Filmler; künyesi, konusu, jenerik ve görsel efekt olarak dört başlığa ayrılmıştır. Bununla birlikte çalışmada, Tenet filmi için örnek bir jenerik tasarımı da yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Grafik tasarım, görsel efekt, sinema, fantastik sinema, film