İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Başak YAVUZ, Koray SAZLI

NO Makale Adı
1641135866 CAZ TARİHİNDE 1959-1967 SÜRECİNİN ÖNEMİ

Bu çalışmanın odak noktası, caz tarihinin en yaratıcı yılı olarak anılan 1959 yılının literatürde en önemli çıktıları arasında bulunan albümler ve bunların "caz müziğinin öldüğü yıl" olarak anılan 1967 yılına kadar caz tarihini domine eden free jazz akımına etkileridir. 1950'li yıllar, cazın daha önce olmadığı kadar çeşitlilik gösterdiği bir dönemdir. Third stream, cool jazz ve hard bop, 1950'li yılları tanımlayacak stillerin başında gelmekte iken, 1959'da caz birçok dala ayrılarak çeşitli coğrafyalarda ses bulmuştur. Böylelikle 20. yüzyılın ikinci yarısı, ilk yarısındaki gibi tek stil odağında değil, birden fazla stilin eş zamanlı olarak gerçekleştiği bir dönem olarak tarihte yerini almış, 1959 yılı bu açıdan caz tarihinde bir köprü görevi görmüştür. Fusion öncesi 1959-1967 döneminin yankıları ise, cazın 21. yüzyıldaki müzikal çıktıları üzerinde halen etkilidir. Bu çalışmada, 1950-1967 yılları arasındaki çeşitli caz stillerinin ve bu stillerin müzikal anlayışını oluşturan temel unsurların betimleme yolu ile aktarılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Caz, Free Jazz, Hard Bop, 1959, Third Stream, Cool Jazz, Avant-Garde