İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Evrim ÖZESKİCİ

NO Makale Adı
1639418073 ZHONG BIAO VE FANG LIJUN’UN ESERLERİ BAĞLAMINDA ÖNE ÇIKAN YAKLAŞIMLAR: KÜLTÜREL KODLAR VE POLİTİK REFERANSLAR

Bu araştırmanın amacı Zhong Biao ve Fang Lijun’nun eserlerinde öne çıkan kültürel kodların ve politik referansların neler olduğunu ortaya koymaktır. Bunun yanında sanatçıları eserlerinde yapıbozuma ve trajikomik yaklaşımlara iten sebeplerin neler olduklarını araştırmaktır. Aynı zamanda Çağdaş Çin sanatının gelişim çizgilerinin nasıl geliştiğini anlamaktır. Çağdaş Çin sanatında eserler veren; Yue Minjun, Guo Jian, Wang Guangyi, Fang Lijun ve Zhong Biao gibi sanatçılar araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarını oluşturur. Zhong Biao ve Fang Lijun’nun dışında diğer sanatçılara da yer verilmesi; Çağdaş Çin sanatının neden politik ve eleştirel eserler ortaya koyduklarını bilmek içindir. Araştırmanın problemleri şu şekildedir: Çağdaş Çin sanatında öne çıkan yaklaşımlar nelerdir? Sanatçıların politik, psikolojik, trajikomik ve eleştirel resimler yapmalarındaki gerekçeler nelerdir? Zhong Biao ve Fang Lijun’nun eserlerinde öne çıkan kültürel kodlar ve politik referanslar nasıl açıklanabilir? Cynical Realizm akımının ana teması nedir? Tüm bu soruların cevaplarıyla birlikte hem Çağdaş Çin sanatının nasıl bir yapıda ilerlediği bilinecek hem de bu ülkenin sanatçılarının olaylar karşısında ne gibi eserler verdikleri görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Çin Sanatı, Zhong Biao, Fang Lijun, Cynical Realizm