İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Berna YILMAZ KART, Nilay ERTÜRK

NO Makale Adı
1638722058 YARATICI SÜREÇ İÇERİSİNDE İMGE, İMGELEM, SEZGİ VE TİNİN ÖNEMİ

Yaratıcılık sadece kavram olarak değil, tasarıma, sanata, eğitim ve öğretime katkılarıyla incelendiği gibi yaratıcılık süreci içerisinde bireyin fizyolojik ve psikolojik değişimleri ile de incelenmiş ve incelenen her alanda, dinamiklere bağlı olarak farklı birçok sınıfa ayrılmış ve tarihsel süreç içerisinde anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Yaratıcılık doğal bir olgudur ve insanın doğal bir parçasıdır. Bu makale kapsamında, bu doğal olgunun, süreç içerisinde kişinin yaratıcı eylem, fikir veya ürününün nasıl ortaya çıktığı, literatürde yer alan yaratıcılığın ele alınış biçimleri incelenmiştir. Yaratıcılık süreci içerisinde karşımıza çıkan imge, imgelem, sezgi ve tin kavramları ile yaratıcılık detaylıca irdelenilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, yaratıcı süreç, imge, imgelem, sezgi, tin