İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 88  Aralık/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
F. Gül KOÇSOY

NO Makale Adı
1638655481 ENGELLİLERİN GÜCÜ: FLANNERY O’CONNOR’IN “THE LAME SHALL ENTER FIRST” ADLI ESERİ

Flannery O'Connor’ın (1925-1964) "The Lame Shall Enter First" (1962) adlı eseri üç karakter ile ilgilidir: dul bir erkek olan Sheppard, on yaşındaki oğlu Norton ve onun sevmediği kötü karakterli bir ergen olan Rufus. Rufus yumru ayaklıdır, çok zekidir ve şiddetten hoşlanır. Sheppard iyilikseverdir ve Norton’un istememesine rağmen Rufus’u kendileriyle birlikte yaşamaya davet ederek yardım etmek ister. Rufus aslında Sheppard’ı küçümsemekte ve yardıma karşı koymaktadır; kendi kötücül doğasının da farkındadır. Sheppard’ı utandırır ve her ikisini de kurban durumuna düşürerek Norton’un ölümüne kasden neden olur. O’Connor bu bağlamda engelli kişilere karşı olan önyargıyı yapıbozuma uğratıp yeniden inşa eder, çünkü Amerikan Güneyi’nde engelli kişiler kötücül olarak kabul edilir. Öte yandan, engelli kişilerin genellikle iyi olduğu kabul edilmesine rağmen, onların hem iyi hem kötü tarafları bulunan ve alışık olunan bireyler olduğunu gösterir. Dahası, engelsiz bireylerin onlara yardım etmeyi görev bilme eğilimlerine karşın yardımı reddedip kişiliklerini ortaya koyabilirler. O’Connor engelli vücudu acınası ve acınan ‘öteki/dışlanmış’ olarak sorunsallaştırır. Böylelikle, onun engelli bireyleri engelsizler kadar normal veya fiziksel değil ama ruhsal ve zihinsel olarak güçlü kabul ettiği ortaya çıkar. “Engellilik Çalışmaları”nın ilkeleri eseri yorumlamada faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Flannery O'Connor, "The Lame Shall Enter First", “Engellilik Çalışmaları”, Amerikan Güneyi