İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 88  Aralık/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serdar SÜDOR

NO Makale Adı
1637927701 DİJİTAL SANATLARDA 3D MODEL OLUŞTURMA TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

Görsel algılama ve işleme teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler sonucunda gerçek hayattan elde edilen 2D (two dimension, yani yüksekliği ve genişliği olan fakat bir derinlik bulundurmayan) görselleri, (fotoğraf gibi) belirli algoritmalar yardımı ile işleyerek, ilgili görseldeki objelerin 3D (three dimension; en boy ve derinlik bilgileri içeren sayısal veri temelli görseller) modellerini oluşturmak daha kolay hale gelmeye başladı. İki boyutlu resimdeki objeleri üç boyutlu model formatına çeviren bu sistemler artık çoğu objeyi doğru bir şekilde tanımlayarak çevirmekte. Diğer bir yöntem ise gerçek dünyadaki objeleri tarayarak model oluşturma tekniği. Lazer tarama ve fotogrametri ile 3D model oluşturma yöntemi özellikle geniş alanları kaplamaları ile 3D sanal ortama aktarmada kullanılmaktadır. 2D imajların taranması ile elde edilen 3D görseller ise elde edilen model kalitesi ve polygon yoğunluğu açısından farklılıklar göstermektedir. Oldukça hızlı 3D modeller elde etmeye yarayan bu sistemler, bilgisayar oyunları geliştirmede, dijital sanat çalışmalarında ve prodüksiyon / sinema çalışmalarında, resim heykel seramik, fotoğrafçılık gibi görsel sanat dallarında farklı amaç ve sonuç elde etmek için kullanılmaktadır. Zaman, bütçe, elde edilen sonuç kalitesi ve kullanım amaçlarına uygunluk gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada tarama yoluyla 3D model oluşturma teknolojilerine değinilmiştir. Bu teknolojinin sanat dallarındaki çeşitleri, kullanım amaçları, yöntemleri ve kullanılan yöntemlerle elde edilen modelleri farklı platformlara aktarırken karşılaşılan sorunlar makale konusu dahilindedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı yapay zeka destekli yeni tarama yollu modelleme işlemlerini ve algoritmaları tanımak ve bu modelleme tekniklerinin sanat çalışmalarında kullanım alanlarını belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, 3D Model, A.I. LIDAR, fotogrametri, dijital sanat