İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cihan Ünver ÇABUK

NO Makale Adı
1637863398 İSMAİL BAHA SÜRELSAN’IN TÜRK MUSİKİSİ’NDEKİ YERİ VE MUSİKİ MECMUASI’NDAKİ YAZILARINA BİR BAKIŞ

Milli kültürün önemli bir unsuru olan Türk Musikisini tanımak ve kavramak için musiki tarihini iyi bilmek gerekmektedir. Türk Musikisi araştırmacıları ve bestecilerinin eserleri bu bağlamda oldukça önemlidir. İsmail Baha Sürelsan, Türk Müziği Tarihi içerisinde yaşadığı dönem itibariyle gerek musiki yazıları gerekse besteci kimliği açısından önem taşımaktadır. Besteci kimliği, eğitimci kimliği, yazar kimliği gibi çok yönlü bir kişiliği olan Sürelsan’ın farklı kaynaklarda yazıları olsa da araştırmamız kapsamında 1953-1968 yılları arasında yazdığı Musiki Mecmuası’ndaki yazıları araştırmaya dahil edilmiştir. Yazılarında ağırlıklı olarak, Türk Musikisi bestecileri, Türk Müziği konser yorumları, kendi döneminde ait Türk Musikisi’nin durumu, gelişimi ve değişimi ile ilgili konuların yanı sıra, Kanun, Ud, Çenk, Rebab gibi sazları da ele aldığı görülmektedir. Çalışmanın amacı; Türk Musiki Tarihinde önemli bir yere sahip olan İsmail Baha Sürelsan’ın, musikiyi icra etmenin yanı sıra yazar kimliği ile de Türk Musikisine katkısını ortaya koymaktır. Çalışmada belgesel tarama ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İsmail Baha Sürelsan, Türk Musikisi, Musiki Mecmuası