İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilek TOLUYAĞ, Bahar Başak ÜSTEL ARI

NO Makale Adı
1637595292 SANATTA IŞIĞIN PLASTİK DİLİ

Teknolojik gelişmeler sanatı, geleneksel malzeme anlayışından uzaklaşmıştır. Teknolojik nesnelerle çepeçevre sarılan dünyada sanatçılar bu nesneleri sanatsal ifade araçlarının göstergeleri olarak kullanmaya başlamıştır. Bu teknolojik nesneler sanatçının vazgeçilmez üretim malzemesi haline gelmiştir. Sanatın zengin malzeme dünyasında sanatçılar kullandıkları ilginç malzemelerle her defasında izleyiciyi şaşırtmaya devam etmektedir. Her malzeme, içerisinde kendine ait özellikler barındırır. Bu zengin nesneler dünyasında sanat üretim malzemesi olarak ışık, bazı sanatçıların ilgisini çekmiştir. Bu araştırma, sanat alanında ışığın sanat üretiminde ne şekilde kullanıldığı ve sanat eserlerine yansımasının plastik açıdan incelenmesine odaklanmıştır. Işığı plastik bir anlayışla kullanan sanatçıların eserleri üzerinden okumalar yapılmıştır. Böylece ışığın kavramsal ve görsel bir sanatsal ifade aracı olarak kullanıldığı görülmüştür. Araştırma kapsamında konu ile ilgili literatür taraması yapılarak veri toplanmıştır. Toplanan veri, mesleki tecrübelerin de katkısı ile yorumlanmıştır. Sanatçıların eserleri üzerinden plastik çözümlemeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Nesne, Işık