İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 95  2022/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Lale ÖZDER, Mihrinaz SÖYÜK

NO Makale Adı
1636964743 ANKARA DEVLET TİYATROSU SANATÇISI SEVAL ERSU’NUN SAHNELENEN ESERLERDE KULLANDIĞI ŞAPKA VE BAŞ SÜSLEMELERİNİN TEKNİK VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ

Günümüze ulaşan somut örnekler göstermektedir ki, insanoğlunun yapısal ve biyolojik özelliğinden dolayı ortaya çıkan giyinme ihtiyacı, zamanla süslenme ihtiyacının da oluşmasına neden olmuştur. Günümüzde sürekli değişime uğrayan giyinme ve süslenme kültürü, adını moda olarak değiştirerek farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. En belirgin süslenme şekillerinden biri olan şapka ve baş süslemeleri, birçok toplumda önemli bir aksesuar olarak kullanılmıştır. Günümüzde de şapka ve baş süslemeleri aksesuar olarak giysiyi tamamlamaktadır. Sahne sanatları olarak kabul edilen opera, bale ve tiyatro sanatı içinde kostüm, şapka ve baş süslemeleri görsel etki anlamında oyuna çok büyük katkı sağlayan, seyirciye tarihsel anlamda yol gösteren estetik görsellerdir. Sahnelenen eserlerin etkileyici bir şekilde izleyiciye sunulması, sahne arkasında bulunan kostüm, dekor ve şapka tasarımcılarının rejisörün belirttiği ve eserlerin yapısal bütünlüğüne sadık kalarak geliştirdikleri kolektif çalışmanın amacı olarak seyirciye aktarılmaktadır. Şapkalar seyirciye rolün gerektirdiği şekilde uygun teknik ve süsleme özelliği ile sunulmaktadır. Ankara Devlet Tiyatroları Şapka atölyesinde bulunan şapka ve baş süsleme ürünleri, birçok sanatçı tarafından sahnelenen yerli ve yabancı oyunlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada; Şapka ve baş süsleme kullanımının oldukça etkili olduğu sahne sanatlarında, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Seval Ersu’nun rol aldığı üç farklı tiyatro oyununda kullanılan şapkaların malzeme, teknik ve süsleme özelliklerinin gözlem yoluyla incelenmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Başlık, kültür, sanat, süsleme, şapka, tiyatro, teknik