İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 88  Aralık/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hülya GÜCÜKO, Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1635755151 1970 SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SOSYOLOJİK DEĞİŞİMLERİN MEHMET GÜLERYÜZ RESİMLERİNDEKİ RENK VE DESENE ETKİSİ

Mehmet Güleryüz, sanat hayatı boyunca ürettiği yağlı boya resimler, heykeller, gerçekleştirdiği enstalasyonlar ve binlerce desen ile uluslararası değer kazanmış önemli bir sanatçıdır. Osmanlı İmparatorluğunun gelenek ve göreneklerine sahip entelektüel bir ailede doğan Güleryüz bu kültürel değişimleri fazlası ile hissetmiş, seçmiş olduğu ressamlık mesleğindeki sanat hayatı boyunca toplumsal konulara değinmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de birçok siyasi ve toplumsal çalkantılara sahne olmuştur. Çalışmamızın sınırı olarak belirlediğimiz 1970 ve sonrası meydana gelen siyasi çalkantılar ve kaos ortamı, teknolojinin 1980 sonrası kurumsal alanda, 1990 sonrasında ise bireysel hayata girmesi ile değişmeye başlayan değerler, Türk toplumunun farklı hızlarda değişime uğramasına sebep olmuştur. Meydana gelen toplumsal olaylar ve değişimler Türk toplumu üzerine farklı etkiler yaratmış, bu da beraberinde çeşitli sorunları getirmiştir. Yaşadığı çağın sanatçısı olan Güleryüz, izleyen, özümseyen ve evrensel doğrulukta analiz yapabilme yeteneği ile bu sorunları entelektüel süzgecinden geçirerek eserlerine yansıtmayı başarmış duyarlı bir ressamdır. Yaşanılan toplumsal sorunları ortaya koyan Güleryüz’ün resimlerinde konularını, desenlerini model aldığı şey daima yaşadığı toplumun kendisi olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Güleryüz, 70 sonrası, yağlı boya resim