İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nihan ÜNAL

NO Makale Adı
1635430268 MİNİMALİZM FELSEFESİ VE MEKÂNA YANSIMALARI

Ortaya çıkışından günümüze kadar çok farklı alanlarda etkisini göstermiş olan minimalizm akımı, günümüz insanının yaşamına her yönüyle etki etmiştir. Birçok sanat akımından haberi olmayan kişiler dahi sınırlı olsa da minimalizm hakkında fikir sahibidir. Minimalizm bir şekilde çoğu insanın hayatına dokunmuştur. Bunun sebebi ise, bir sanat akımı olmasının yanı sıra bir yaşam felsefesi olarak kabul görmesidir. Minimalizm felsefesinin bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden bir diğeri ise bu felsefenin hayatın her ölçeğinde görülmesinin mümkün olmasıdır. Çalışmanın amacı; minimalizm akımını irdelemek, dönüm noktalarına ışık tutmak, başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrimi araştırmak ve felsefe haline gelişiyle yaşam alanlarına nasıl yansıdığını incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Minimalizm, felsefe, mekan, algı