İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa KURT

NO Makale Adı
1634551008 ERNST BLOCH’UN MÜZİĞİ

Bu çalışmanın amacı besteci ve müzik eğitimcisi Ernest Bloch’un hayatı, eserleri ve besteciliği hakkında bilgiler sunmaktır. Bu kapsamda nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada bestecinin yaşamı, stili ve eserleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce literatür taramasından elde edilen bilgiler betimsel analiz yapılarak derlenmiştir. Araştırma sonucunda; Ernest Bloch’un İsviçre doğumlu olmasına rağmen sanatçılık hayatının en verimli yıllarını Amerika’da geçirmesinden ötürü bir Amerikan besteci olarak bilindiği, müziğinde Yahudi kültür unsurlarını bilinçli olarak kullandığı ve bir bestecinin kendi köklerinden bağımsız olmaması gerektiğini düşündüğü, besteciliğinin yanında iyi bir müzik eğitimcisi olduğu ve müzik eğitimi konularında makaleleri bulunduğu, müzik stilinde ulusal kimliğinin etkisinin yanında yaşadığı dönem itibariyle betimselliği kullandığı, armonik dil olarak ton kümeleri, dizisel ve modal armoni, armoninin perküsyonlu kullanımı gibi çeşitli stillerden faydalandığı, form stili olarak gelenekselin farkında olarak bağımsız formları kullandığı görülmüştür. Besteci hakkında Türkçe başka kaynağa ulaşılamamasından ötürü bu çalışmanın Ernest Bloch hakkında yapılacak diğer çalışmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ernest Bloch, Amerikan besteci, Yahudi besteci, bestecilik stili, Çağdaş Dönem