İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serap Yağmur İLHAN, Mustafa Oğuz GÖK

NO Makale Adı
1633956404 MÜZİK EĞİTİMİ VERİLEN ORTAMLARDA YALITIM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLECEK KEÇENİN İNCELENMESİ

Müzik eğitimi, bireylere kazandırılmaya çalışılan belirli müzikal davranışların olduğu süreçtir. Müzik eğitiminin verildiği ortamlar incelendiğinde güzel sanatlar liselerinin müzik bölümleri, eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği programları, sanat tasarım fakülteleri müzik bölümleri, güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümleri, konservatuvarlar, halk eğitim merkezleri, sanat merkezleri, belediye konservatuvarlarının müzik dersleri için ayrılan bölümleri, vb. olduğu görülmektedir. Müzik eğitiminin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi açısından müzik eğitimi verilen binaların, gürültü düzeyinin denetlenmesi ve binaların belirli yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Binalar, derslikler ve konser salonlarının akustik özelliklere sahip olabilecek formda olmasına dikkat edilerek tasarlanmalıdır. Teknolojinin ilerlemesi ve yeni malzemelerin keşfi ile birlikte yapı malzemelerinde önemli gelişmeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeler (sağlamlık, esneklik, bükülebilirlik, vb.) malzemenin özelliklerine genellikle olumlu bir şekilde yansırken özellikle yalıtım ve akustik anlamda bazı dezavantajlara neden olabilmektedir. Bununla birlikte yalıtım ile ilgili mevzuatların da yavaş ilerlemesi yapı malzemeleri ile ilgili çalışmaların gelişme hızının düşmesine neden olmaktadır. Yalıtım, özellikle müzik işlevli eğitim binalarının amacına ulaşabilmesi açısından oldukça fazla önem taşımaktadır. Bu çalışmada bir tekstil malzemesi olan yün ve yünden elde edilen keçe hakkında bilgilendirmeler sağlanmıştır. Yünün ve keçenin müzik eğitimi ortamlarında kullanılabilirliği hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yün, keçe, müzik eğitimi, yalıtım, tekstil