İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1633682605 DÜNYADAN SAKLI VE TAM ORTASINDA YARATICI BİR ZİHİN: GUTAI

20. yüzyılın ortasında, Modern dönem ve sonrasını ayıran bir bakış açısı kırılmasının yaşandığı görülmektedir. Dünya savaşlarının ardından kabul edilmeye başlanan yeni değerler ve oluşan yeni dünya düzeni ile sanatta yeni arayışlar kısa sürede karşılığını bulmuştur. Özellikle 1950’lerde Modern dönemin analitik, bilimsel bakış açısının kırılarak toplumsal olayların rüzgarını alan daha farklı, denenmemiş ve büyük bir isyan duygusuyla geçmişi tamamen geride bırakmış bir düşünce ile sanatın yükselmeye başladığı açıktır. Japonya’da 1954 yılında kurularak çalışmalarına başlayan Gutai grubu, köklü kültüre sahip bir ülkeden çıkan fakat kendine son derece farklı rota çizen bir gruptur. Öz ve maddenin birlikteliğini öne çıkararak denenmemiş olanın peşinden gitmeyi ülkü edinmiş, dünya sanatının günü ve geleceğine öncü fikirleriyle esin kaynağı olmuştur. Bu araştırmada, grubun tarihçesi, dönemleri, temel felsefesi, bu felsefenin sanat eserlerine yansımaları, çağdaşı olan sanatçılarla olan ilişkileri ve etkileşimleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gutai, Japonya, Manifesto, Çağdaş Sanat, Yoshihara Jiro