İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şener KÜÇÜKTEPE

NO Makale Adı
1633105370 YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDEKİ KİTAP KAPAK ÖRNEKLERİ

Yazılı eserlerin saklanması, korunması amaçlanarak “kapak” kullanma ihtiyacı doğmuştur. Bir mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cilt denilmektedir. Türk kültür mirasının başında gelen kitaplar, taşınabilir kültür varlıkları arasında ayrı bir yere sahiptir. Geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan bu eserlerin gelecek nesillere taşınabilmeleri açısından, günümüzde bu kaynaklar çeşitli müze, kütüphane ve koleksiyonlarda muhafaza edilmektedir. Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’de muhafaza edilen yerlerden biridir. Bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nde yer alan yedi adet cildin malzeme, yapım tekniği, bezeme özellikleri, kullanılan renkler ayrıntılarıyla tanıtıldıktan sonra kitap kapağının benzer örneklerle bağlantıları tespit edilip, cilt sanatı içerisindeki konumu ve gelişim sürecini bilimsel olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca söz konusu yazma eserlerin; kapsam, ait oldukları dönemler ve eser isimleri gibi niteliksel özelliklerine ilişkin bilgiler envanterinde bulunan veriler esas alınarak düzenlenmiştir. Cilt sanatının yaşatılması, kuşaklar arası bağlantının kurulması, Türk kültürü, tarihi, sanatı, süslemesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kütüphane, Kitap, Kapak, Cilt, Yazma, Yusuf Ağa