İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve ERSAN, Veli TOPBASAN

NO Makale Adı
1632936852 SİGARA BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK SOSYAL AFİŞLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESİ

Küresel bağlamda 1.1 milyar kullanıcısı olan sigara, Türkiye'de ve dünyada önemli bir toplumsal sağlık sorunu teşkil etmekte ve her geçen gün yeni bağımlılar bulmaya devam etmektedir. Devletin birçok kademesi ve sivil toplum kuruluşları bu küresel soruna çözüm bulmak için çeşitli çalışmalar yürütmekte, yeni yöntemler aramaktadır. Bu yöntemlerden birisi, önemli bir kitle iletişim aracı olan sosyal içerikli kamu spotları ve afişlerdir. Çeşitli ikna yöntemlerini görsel kodlara dönüştüren sosyal içerikli afişler, sağlık iletişimi bağlamında dikkat çekici ve bilgilendirici özelliğiyle toplumlarda farkındalık yaratmada etkili olmaktadır. Sosyal içerikli afişler, bünyesinde bulundurdukları dilsel ve görsel göstergelerle birçok örtülü anlam aktardıkları için, bu anlamların çözümlenmesinde göstergebilimsel yöntemin önemi oldukça büyüktür. Bu araştırmada, görsel kodların yoğun olarak kullanıldığı sigara bağımlılığı karşıtı sosyal içerikli afiş örnekleri göstergebilimsel yöntem ile çözümlenerek, bu afişlerde bulunan göstergelerin yan anlamları ortaya çıkarılmıştır. İncelemeler sonucunda, sigara bağımlılığının önlenmesinde ve davranış değişikliği oluşturmada genellikle korku temelli ikna yöntemlerinin kullandığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, incelenen afişlerin ilk bakışta gözden kaçan birçok derin anlam taşıdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sigara bağımlılığı, sosyal afişler, sosyal sorumluluk, göstergebilimsel analiz