İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gökhan AYBULUS

NO Makale Adı
1632236210 G. ALEVER’İN “BİR ŞEHİR ÇEŞİTLEMELERİ” ESERİ ÖRNEĞİNDE RESİM VE MÜZİK İLİŞKİSİ

Bu çalışmada resmin müzik üzerindeki etkisi araştırılmış, farklı dönemlerdeki örneklerine değinilmiştir. Bu bağlamda ülkemizdeki en güncel örnek olan “Buluşma Üzerine Deneyimler” projesinden söz edilmiş, içindeki eserlere ana hatlarıyla değinilmiştir. Projenin içerisinde yer alan tüm eserlerin incelenmesi bu çalışmanın kapsamını aşacağından, yalnızca Gizem Alever’in eseri incelenmiş ve eserin Devrim Erbil’in resimleriyle olan ilişkisi açıklanmıştır. Ülkemizde farklı iki sanat dalı arasındaki etkileşimin en çarpıcı örneklerinden olan bu eserlerin, aynı zamanda piyano ve oda müziği dağarına da büyük katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada eserler üzerine yapılan analizlerin, bu eserleri seslendirmek isteyen sanatçılara da kılavuz olması amaçlanmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Resim, Müzik, Kompozisyon, Devrim Erbil, Gizem Alever