İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin UYSAL

NO Makale Adı
1630485477 VAN GOGH’UN RESİMLERİNDEKİ MİNÖR RENKLER VE BU RENKLER İÇİN MÜZİKSEL TEMA ÖRNEKLERİ

Van Gogh kendini resimlerinde tüm benliği ile ifade etmiş bir ressamdır. Bu ifade etme sürecinde yaşamındaki tecrübeleri, beklentileri ve ruhsal durumu çok etkili olmuştur. Özellikle iç çatışmaları renk ve çizgiyi kullanımındaki özgün stilin doğmasına sebep olmuştur. Bu stil onun için yeniliklere açık bir sanatsal duruşu da beraberinde getirmiştir. Bu duruşuyla farklı bir sanat disiplini olan müzikten etkilenerek müzikteki majör-minör tonalite bilgilerini renkler ile ilişkilendiren bir tavır geliştirmiştir. Özellikle 1889 yılında yaptığı “Beşik Sallayan Kadın” resminde kullandığı renklerde açıkça minör kavramından bahsetmiş olması bu çalışmanın oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması desenine göre şekillenen bu araştırmanın amacı Van Gogh’un resimlerindeki minör renklerin belirlenmesi ve bu resimlerdeki renkler için yazar tarafından yazılan müziksel tema örneklerinin sunulmasıdır. Sırasıyla “Beşik Sallayan Kadın, Yıldızlı Gece, Patates Yiyenler, Forum Meydanında Gece Kahvesi, Sarılı Kulak ve Pipoyla Otoportre ile Buğday Tarlası ve Kuzgunlar” resimleri incelenen Van Gogh’un, pembe, turuncu, yeşil ve özellikle sarı rengi majör etkide kullandığı, kırmızı, kahverengi ve özellikle koyu mavi ile koyu yeşillerin minör etkide kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası sanat, resim, müzik, Van Gogh