İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Olcay BORATAV, Sema YOZGAT

NO Makale Adı
1630441903 BAUHAUS TASARIM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ÜÇ BOYUTLU KARAKTER TASARIMI

20. yüzyılın başlarında kendini göstermeye başlayan Bauhaus, günümüzde de kabul gören bir tasarım anlayışına sahiptir. Bauhaus’un temel felsefesi ile oluşan tasarımlar, sade ve işlevsel bir yapıya sahiptir. Bauhaus okulu, endüstri ve sanatı bir araya getiren bir politika izlemiştir. Günümüzde bilgisayar ortamında modellenen veya tarayıcılarla bilgisayar ortamına aktarılan modeller, 3B yazıcılar sayesinde gerçek dünyada var olabilmektedir. 3B yazıcılar farklı disiplinlerde olanaklar sağlayarak, gereksinimlere yanıt vermektedir. Bu çalışma, Bauhaus Tasarım İlkeleri doğrultusunda, üç boyutlu karakter tasarımını ele almaktadır. Bauhaus’un yeni teknojilerden faydalanarak işlevsel tasarımlar oluşturma temel felsefesi ile 3B yazıcılarla ortaya konan sade karakterler, bu politikayı destekler niteliktedir. Bauhaus tasarım ilkelerine uygun olan karakter tasarımını yaratarak, bu esas ile 3B yazıcılarda karakterin çoğaltılmasına kadar olan sürecin incelenmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bauhaus, 3B Tasarım, 3B Baskı, Karakter Tasarımı