İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga AKALIN

NO Makale Adı
1629646460 SAVAŞ, PROPAGANDA VE SANAT İLİŞKİSİ

İstenilen amaç doğrultusunda kitleleri yönlendirmenin, olaylar karşısında halkın tutum ve davranışlarını bir ideoloji etrafında şekillendirmenin en kolay yolu propaganda sanatını kullanmaktır. Kalabalığa ulaşmadaki yönteminin basitliği, devletleri savaş boyunca propaganda araçlarını kullanmaya sevk etmiştir. Propagandanın gücünü kavrayan devletler özellikle I. ve II. Dünya savaşında hazırlattıkları afişlerle, adeta propaganda yarışına girmişlerdir. Afişler, hem askere alımları hızlandırmak hem de cephe gerisinde halkın desteğini kazanmak üzere kullanılmıştır. Propaganda faaliyetleri yürüten devlet yöneticileri, bir nevi düşman algısı oluşturarak özgürlük için savaşın gerekli oluğuna halkı inandırmak istemişlerdir. Bu çalışma, savaş propagandası için kullanılan afişleri mercek altına alarak, savaş-siyaset-propaganda üçlüsü arasındaki bağlantıyı analiz etmeye odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Siyaset, Propaganda