İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ömer Tayfur ÖZTÜRK, Ahmet TÜRE, Fatma AL

NO Makale Adı
1629470741 TÜRK SANATINDA POSTMODERN SANATÇI MEHMET KAVUKCU VE FÜSUN ONUR

1970 sonrası yaratılan bir kavram olan postmodernizm, sanatsal üretim kategorisini ifade eder. Postmodernizm, yapısöküm gibi yeni sanat biçimleriyle karşımıza çıkmıştır. Bilgisayar tabanlı sanatsal üretimler, yeni medya ve kavramsal sanat çalışmaları bu üretim kategorilerine örnek verilebilir. Kavramsal sanat pek çok şeyi yıkmak ve geçmişle hesaplaşmak istedi ve sanatın maddesizleştirilmesi ile biçim tamamen zayıflamış, sanatta düşünce önem kazanmaya başlamıştı. Kavramsal sanat Batı kültürünün toptan bir eleştirisini yapmış her türlü sanatsal otoriteye ve tekelci anlayışa başkaldırmış sanatçı artık yüreğiyle benimsediği bir düşünceyle sanat yapmaya başlamıştı. Bu çalışmada kavramsal sanat bağlamında eserlerini oluşturan Mehmet Kavukcu ve Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşlardan birisi olan Füsun Onur ele alınmıştır. Kavukcu’nun doğal yaşamı olumsuz etkileyen atık oluşumunu, çevre kirliliği konularını israf, savurganlık, şiddet, terör, ölüm ve sonsuzluk, doğa ve kent, tarihsel mimari, iklim, mülteci sorunu, şehir yapılanması gibi konuları eserlerine yansıttığını, Onur’un da ilhamını çoğunlukla gündelik yaşamda karşılaştığı sorunlardan ve bu sorunların çözümü için çevresinde bulunan eşyalardan aldığını görmekteyiz. Bu çalışma günümüz Türk sanatının dinamik noktaları ve hareket kabiliyetleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamıştır. Araştırmada Mehmet Kavukcu’nun beş Füsun Onur’unda altı yapıtı eleştirel yaklaşımla incelenip eserlerin arka planını oluşturan düşünce öz ve biçim irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Kavramsal Sanat, Mehmet Kavukcu, Füsun Onur