İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ceren TEKİN KARAGÖZ, İbrahim KARAGÖZ

NO Makale Adı
1628957177 MEKÂNLARIN SINIRLARINI VE BİRBİRİNİ ANLAMAK: SOSYAL MEDYA ARAÇLARI VE GÖRSEL SANATLARDA BİR ÇAĞDAŞ SANATÇI

Bu makale, görsel sanatlar derslerinde kullanılan yöntemlerden biri olarak sosyal medya araçlarının ve çağdaş sanatçının öğrencileri ve ders sürecini nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Bu projenin katılımcıları, tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen bir devlet ortaokulundaki on altıncı sınıf öğrencisidir. Projenin başında araştırmacılar öğrencilere sosyal medya ile ilgili düşünceleri, sosyal medya araçlarının neler olduğunu ve sosyal medyayı ne sıklıkla kullandıklarını sordular. Çalışma sürecinde katılımcılar, sanatçı Julie Mehretu'nun atölye çalışmaları ve gerçek iş performansları ile ilgili videolarını izlemek için YouTube'daki Louisiana Kanalı ve Art21 kanalları kullanılmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin sosyal medyayı kullanarak derse daha aktif katılım sağlayacağı ve görsel sanatlar derslerinde sosyal medya araçlarını kullanma konusunda öğrencilerin daha olumlu görüşlere sahip olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca güncel sanatçıları tanımanın ve eserleri üzerine deinlemesine bakmanının çocukların sanatsal bakış açılarına katkısı olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanatçı, görsel sanatlar eğitimi, sosyal medya araçları, YouTube, eğitimde teknoloji