İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Başak KARADUMAN, İpek FİTOZ

NO Makale Adı
1628259344 FANTASTİK EDEBİYATTAN UYARLANAN “HOBBIT” SİNEMA FİLMLERİNDEKİ KURGUSAL MEKÂNLARIN BENZERLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı fantastik İngiliz edebiyatından uyarlanan “Hobbit” isimli sinema filmlerinin kurgusal mekânlarını benzerlik açısından ele almaktır. Bu bağlamda mekân, iç mekân ve kurgusal mekân kavramları irdelenmiş ve bu kavramlar fantezi kurgu ile beraber ele alınmıştır. Fantezi kurgu türüne örnek olarak ele alınan “Hobbit” yapıtı ve bu yapıttan uyarlanan sinema filmleri incelenmiş ve tablolar üzerinden karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurgusal mekân, fantezi kurgu, iç mimarlık, sinema, İngiliz Edebiyatı, uyarlama