İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Asım TOPAKLI, Tahir BÜYÜKKARAGÖZ

NO Makale Adı
1628243222 AMBALAJ TASARIM OKUMALARI KAPSAMINDA BİR AMBALAJ TASARIMI DEĞERLENDİRMESİ

Paketleme, ürünün güvenliği ve estetik tavrına kadar birçok durum için önemli bir unsurdur. Modern koşullarda, bir ürünün ambalajı ikincil bir olgu değildir, aksine üründen daha ön planda olan görsel iletişimin en güçlü aracıdır. Bir mal satın alımında tüketicinin ilk karşı karşıya kaldı şey ambalajdır. Çoğu zaman, belirli bir marka hakkında tek bilgi kaynağı da ambalajdır. Bu yüzden ambalaj ürününün en çarpıcı özelliklerini vurgulaması gerekmektedir. Ambalaj üretici ile tüketici arasında bir köprü vazifesi görerek, üreticiye daha fazla kar, tüketiciye ise daha fazla memnuniyet sağlar. Marka için ambalajın değeri, alıcının taleplerini karşıladığı kadardır. Bu yüzden bir ambalajı marka açısından değerli kılacak en temel özellik de tasarım unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Değer açısından ambalajın markanın güvenirliğini de taşıyan bir görevi söz konusudur. Ambalajın kendisini ifade edebilirliği tüketicinin de markaya karşı olumlu bir tutum oluşturmasını sağlar. Başarılı bir ambalaj için ise bazı temel özellikler ölçüt olarak gösterilebilir. Bunlar; “muhafaza”, “farkındalık”, “işlevsellik”, “benzersizlik (farklılık)” ve bilgilendirme (iletişim)” dir. Son yıllarda ise teknolojideki yenilikler ve ilerlemeler ile birlikte ambalaj endüstrisi kökten değiştirmiştir. Ambalajın bu temel özelliklerinde de devrim yaratılmıştır denilebilir. Günümüzde tasarımcılar ise bu teknolojik gelişmelerin çoğunu kullanılarak teknolojiyi sanata çevirmeyi başarmışlardır. Bir ambalajın başarısı ise ürünü satabilme yeteneği ile doğru orantılıdır.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarım, ambalaj tasarımda görsel iletişim, ambalaj tasarım ve marka