İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 92  2022/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Müge DEVELİER, Mehmet Uğur KAHRAMAN, Yaren ŞEKERCİ

NO Makale Adı
1628114515 İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN SANAT EĞİTİMİ DERS MÜFREDATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Çalışmanın temel amacı; sanat eğitimini ve sanatın farklı disiplinleriyle olan ilişkisinin iç mimarlık öğrencileri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu araştırmadaki örneklem grubu öğrenciler olup, Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi binasında ilk iki yıl eğitim almış İç Mimarlık Bölümü mezunları ile Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim almış İç Mimarlık Bölümü mezunlarına Google Forms aracılığıyla anket uygulanmıştır. Bu iki üniversitenin seçilmesinde etkili olan roller, ders içeriklerindeki sanat eğitimine dair farklılıklar ve eğitim aldıkları fakültelerdeki bölümlerin çeşitliliğidir. Sanat eğitiminin iç mimarlık eğitimindeki yerini vurgulamak amacıyla elde edilen öğrenci görüşleri, sanat eğitiminin iç mimarlık öğrencilerinin tasarım anlayışlarına olan katkılarını ortaya koymuştur. Elde edilen bulgulara göre iç mimarlık eğitiminin farklı sanat disiplinleriyle bir arada olması; öğrencilerin kendilerini ifade şekillerine, farklı bakış açıları kazanmalarına, kendi sınırlarını keşfederek aşmalarına, algılarını arttırmalarına ve meslek seçimlerine kadar katkı sağladığı anket sonuçlarında gözlemlenmiştir. İç mimarlık bölümlerinde verilen sanat eğitiminin, farklı disiplinlerle bütünleşip farklı bakış açılarıyla öğrencilere farkındalık kazandırılması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası, eğitim, iç mimarlık, sanat