İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğba GÜNGÖR

NO Makale Adı
1627992471 FERNANDO BOTERO’NUN ESERLERİNDE SİRK YAŞAMI: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME

Sirk insanların en eski ve en tanındık eğlencelerinden biridir. Gösterişli ve büyülü dünyası, sıra dışı yapısı ve çok boyutluluğuyla sanat dünyasının ilgisini cezbetmiştir. Resim sanatı içinde sirk teması sıklıkla çalışılan konular arasındadır. Watteau, Degas, Renoir, Seurat, Lautrec, Picasso, Léger, Chagall, Calder gibi birçok sanatçının eserlerinde görülen sirk teması çekici bir çalışma alanının fırsatlarıyla yoğrulmuştur. Olabildiğince renkli ve coşkun eğlence alanları, tüm ışıltısıyla heyecanın doruklarda yaşandığı ihtişamın sunum mekanlarıdır. İnsan bedeninin sıra dışı pozisyonlarda en dinamik biçimleriyle sunulduğu, kışkırtıcı gösterim merkezleri, yaşam felsefesi içerisinde çoğunlukla göçebelik nosyonunu barındırmaktadır. Pırıltılı şov pistlerinin nesnel durumlarının arka yüzü, mikro yaşam alanlarının zorlukla ve variyetin yoksunluğuyla biçimlenen kulislerle çevrelenmektedir. Sirk kocaman bir ailedir ve üyeleri için hem eğitim sahası ve öğretilerin aktarım merkezi olurken aynı zamanda yaşam biçimini temsil etmektedir. Sanatçıların üretim bilgilerinin yaratım deposu düşünce sistematiğinin geri planında, yaşam pratiğinde ve duyarlılığında birikmektedir. Bu plandan hareketle ortaya konulan eserler izleyici için anlamlandırılmayı beklemektedir. Sanat tarihinde birçok sanatçının yapıtlarında ölümsüzleşen sirk temasını bireysel bakış açısıyla tazeleyen Botero, zamansız ve belleklerde iz bırakıcı bu temayı her yönüyle ele alarak canlılık kazandırmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada Fernando Botero’nun sirk yaşamını ele aldığı eserleri göstergebilim yöntemiyle ele alınacak ve çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Fernando Botero, sirk, sirk yaşamı, göstergebilim