İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga KARACA, Gamze KÖPRÜLÜ, Cevahir Korhan IŞILDAK, Ahmet Hakan BAŞ

NO Makale Adı
1627560643 TÜRK MÜZİĞİNDE YENİ BİR PROZODİ İNCELEME TEKNİĞİ ÖNERİSİ (EROL SAYAN ÖRNEĞİ)

Türk müziğine hizmet etmiş musikişinaslardan biri olan tanbûrî bestekâr Erol Sayan, günümüze kadar birçok eser besteleyerek Türk müziğine kazandırmıştır. Bu araştırmada, Erol Sayan'ın eserlerinin prozodi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Erol Sayan'ın farklı form ve makamlarda seçilen eserleri, çalışmada sunulmuş olan Prozodi İnceleme Tekniği (PİT) ile incelenmiştir. Araştırma, betimsel tarama modelinde olup, veriler kaynak tarama yöntemi ile toplanmıştır. Yapılan kaynak taraması sonucunda, bestekârın 210 adet eserine ulaşılmış ve araştırma farklı form ve makamlarda 5 adet sözel eser ile sınırlandırılmıştır. Prozodi incelemelerinin zahmetli ve süre bakımından zaman alması sebebiyle yeni bir inceleme tekniğine ihtiyaç duyulmuş, bu nedenle araştırmada sözel eserlerin prozodi incelemelerinde kolaylık sağlaması bakımından yeni bir inceleme tekniği olan Prozodi İnceleme Tekniği (PİT) sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; bestekârın eserlerinin ortaya konan prozodi inceleme tekniğine göre prozodiye uygun olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda, diğer bestekârların eserlerinin de müzikal incelemelerinin aynı yöntem ile yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erol Sayan, bestekârlık, eser inceleme, müzik, analiz, prozodi