İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yusuf DUMLUPINAR, Songül KARAHASANOĞLU

NO Makale Adı
1627386581 TÜRKÜ İCRACILARININ NEFES VE ARTİKÜLASYON SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TEKERLEMELER

Türkü icracılarının nefes ve artikülasyon sorunlarına tekerleme çözümlemeleri üzerinden yeni bir yaklaşımı öngören bu araştırma ile, İnönü üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören 24 öğrencinin gönüllülük esasıyla katıldıkları ses uygulamaları kapsamında daha önceden belirlenen 27 tekerleme, belcanto prensipleri doğrultusunda egzersizler halinde 10 haftalık bir program dahilinde çalışılmış; söz konusu müzisyenlerin nefes ve artikülasyon sorunları bakımından bu uygulamalardan etkilenme düzeyleri değerlendirilmiştir. Şarkı ses kullanımı bakımından sözlü ve müzikal ifadenin en küçük yapı taşı olarak nitelenen ünlü ve ünsüz seslerden başlanarak oluşturulan egzersizler, hece, sözcük ve tekerleme biçiminde aşamalı olarak çalışılmıştır. Buradaki amaç, programlı olarak kullanılan ve yanıltmaca tekerlemelerden türetilen egzersizlerin şarkıcının nefes ve artikülasyon problemlerinden kaynaklandığı düşünülen acelite, ton hakimiyeti, vibrato, ses ve nefes koordinasyonu gibi belcantonun temel prensiplerine denk düşen becerilerin şarkıcıya kazandırılmasında ne tür bir etkileşim yarattığının araştırılmasıdır. Tekerlemelerin bu araştırma ile önerildiği biçimde sistematik bir yaklaşımla çalışılmasının tüm ses koridorlarını ve tını borusundaki kasları aktifleştirerek, hem karın bölgesindeki kasların öne doğru hareket etmesine hem de bu sayede göğüs kafesinin daha da genişleyerek gırtlak altı hava basıncının diyafram bölgesinden gelen dirençli nefesle desteklenmesini sağladığı düşünülmüştür. Bu farkındalıkla başvurulan tekerlemelerin yöresel ağız ve hançere niteliklerinin duyurulmasında etkili olduğu düşünülen uzun havalarda icracının nüans kullanımını kolaylaştıran messa di voce gibi tekniklerin öğrenilmesinde fonksiyonel olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada her şarkıcının performans düzeyini geliştirme bakımından müziğe farkındalıkla yaklaşma gereksinimi ve iyi bir eğitimci olma ideali önemsenerek, nefes ve seslendirme konularına algısal açıdan yaklaşılmasının nitelikli ve vizyonel bir icra düzeyine ulaşılmasında belirleyici olduğuna dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Ses eğitimi, tekerlemeler, türkü icracılığı, Belcanto, Messa di voce, Apoggio