İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çimen BAYBURTLU, Ayşe Nuriye İŞGÖREN

NO Makale Adı
1625944743 PRADA SS 2018 KOLEKSİYONU ÖRNEĞİNDE POP SANAT MODA İLİŞKİSİ

1960’lı yıllarda sanat hareketlerinin ayrılmaz bir parçası olan Pop Sanat, farklı ülkelerde ve kültürlerde değişerek küresel bir boyut kazanmış ve tasarımcılar için ilham kaynağı olmuştur. Yaşamın bir parçası olarak belirleyici bir rol oynayan moda, belirli zaman dilimlerinin ambiyansını da içermektedir. 1960’lı yıllarda sanatta, modada ve birçok alanda önemli toplumsal değişimler olmuştur. Bu yıllarda görünüm ve tüketim alanlarında gerçekleşen yenilikler oldukça dikkat çekicidir. Modernizmden postmodernizme geçişte “Pop ve Op Sanat” olarak tanımlanan iki akımın da moda ile sıkı bir bağı vardır. Çalışmanın amacı, sanat akımlarından etkilenerek oluşturulan tasarımların özelliklerini Pop Sanat akımının ve modanın temel prensipleriyle karşılaştırılarak sanat ve moda ilişkisinin tasarımlara nasıl yansıdığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın ilk kısmında Pop Sanatın tanıtımı, temel unsurları, kronolojik gelişim ve değişimi ile önemli sanatçıları birçok akademik kaynak aracılığında örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca günümüze kadar gelen süreçte Pop Sanatın ana temsilcileri ile moda tasarımcılarına ve ünlü markalara ilham kaynağı olma unsurları üzerinde de durulmuştur. Çalışmanın sonraki kısmında Prada markasının 2018 İlkbahar/Yaz sezonu için hazırladığı koleksiyonun Pop Sanat hareketi ve moda dünyası ile ilişkisi ele alınmıştır. Koleksiyonun sunumunda kullanılan 52 look çizgi, form, doku, desen ve renkten oluşan Moda Tasarım Öğelerinin alt kırılmaları ile geliştirilen Moda Tasarım Öğeleri Matrisi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pop Sanat, Pop Art, moda, tasarım, Prada, koleksiyon