İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
S. Çiğdem KOÇAK, Zeynep Hande CANPOLAT

NO Makale Adı
1624791210 BİR RİTÜEL KOSTÜM AKSESUARI OLARAK VENEDİK KARNAVAL MASKELERİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Doğanın bir parçası olan ve doğayla bağ kurmak isteyen insanoğlu ruhunu iyileştirmek, benliğini bulmak için çabalamaktadır. Karnavallar bu arayışta sanatla birlikte ön plana çıkar. Karnaval eğlencelerinde insanlar ölüm karşısındaki acizliği unutur ve yaşama bağlanırlar. Karnavalların en sembolik imgeleri maskelerdir. Hikâye ve efsanelerden ilham alınarak tasarlanan yüzü kısmen veya tamamen örten maskeler, kişiyi gizleyerek başka bir kimliğe dönüştürür. Maskeler, zaman içinde ilkel inançların büyüsel ritüellerinden tiyatro ögesine dönüşmüştür. Bir kostüm aksesuarı olan maske, işlevleri açısından farklılıklar gösterir ve her türlü malzemeden tasarlanabilir. Çalışmada, tarihte önemli bir yeri olan Venedik Karnavalı Maskeleri sosyolojik ve estetik açıdan incelenmiştir. Çalışmanın amacı, karnavalda sosyal farklılıkların yok sayılması, halkın kaynaşması, sanatla arınması, iyileşmesi ve özgürleşmesinde etkili olan maske aksesuarlarını incelemektir. Maskeler ile ilgili literatür taramasına dayanan tarama modeli benimsenmiştir. Bulgularda, maskelerin karakter çeşitliliğinin sosyolojik ve estetik değer zenginlikleri belirtilmiştir. En eski karnavallardan birisi olan Venedik Karnavalından ilham alınarak 7 adet maske uygulama çalışması yapılmıştır. Bu uygulama çalışmalarının tasarımcılara ilham kaynağı olması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Venedik karnavalı, sanat, maske, kostüm, ritüel, hikâye, efsane