İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ozan BELGE

NO Makale Adı
1624448978 MOBİL İŞİTME EĞİTİMİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İşitme eğitimi, müzik eğitimi alan bireylerin müziksel işitme, okuma, yazma gibi alanlarda gelişerek müziksel bir olgunluğa ulaşmalarını sağlamak amacını taşır. Günümüzde müzik eğitimi alan öğrencilerin işitme çalışmaları yapabileceği mobil uygulamalar mevcuttur. Bu araştırmanın amacı; internet üzerinden ulaşılabilen ve mobil cihazlara yüklenen işitme uygulamalarının karşılaştırmalı analizini yaparak içeriklerini tespit etmektir. Araştırmada mobil uygulama yüklenen platformlarda bulunan 100 bin ve üzeri indirme sayısına ulaşmış 11 mobil uygulama Türkçe dil desteği, konu anlatımları ve işitme eğitimi çalışmaları açılarından analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bazı uygulamalarda aralık, dizi ve akor konularının anlatıldığı tespit edilmiştir. İşitme çalışmaları yapılan uygulamalarda ağırlıklı olarak aralık, dizi ve akor kurma, tanımlama gibi teorik çalışmaların yer aldığı anlaşılmaktadır. Bazı uygulamalarda aralık seslendirme ve çalma, dizi seslendirme ve çalma, akor seslendirme ve çalma çalışmalarının da yer aldığı görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda; konu anlatımlarının birbirini destekleyecek şekilde sıralandığı, alıştırmaların konu anlatımlarını desteklediği ve Türkçe dil desteğinin yer aldığı bir mobil uygulama geliştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, işitme eğitimi, mobil uygulama