İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aylin GÜREL BAYMAN, Tolga ŞENOL

NO Makale Adı
1624212339 KURT SCHWİTTERS MERZLERİNİN YÜZEYDEN TAŞMASI: MERZBAU

Bu çalışmanın amacı Kurt Schwitters’in yüzeyden taşan Merzbau eserlerini, biçim-anlam-ilişkisi bağlamında keşfetmek ve yorumlamaktır. Çalışma hermeneutik desenine göre yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman kullanılmıştır. Kurt Schwitters’a ait Merzbau eserleri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Elde edilen veriler ışığında sanatçı Schwitters’ın Almanya Hannover ve Norveç Merzbau eserlerinin yok olduğu, 1947 yılında başladığı İngiltere’de yer alan eserinin ise günümüze kadar gelmiş tek Merzbau çalışması olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada eserlerden geriye kalan fotoğraflar üzerinden çözümlemeler yapılmış ve ilgili dönemde üretilen başka sanatçılara ait eserlerle ilişkilendirilmiştir. Schwitters’ın başka insanların kullanıp attığı atıkları yeniden derleyerek kendi yüklediği anlamlar üzerinden kurgular oluşturduğu görülmüştür. Bu durumun Rönesans dönemi Nadire Kabineleriyle benzerlik taşıdığı keşfedilmiştir. Mekâna yaydığı merz işlerini enstalasyonlara dönüştürmesiyle nesneyi yaşamdaki görevinden soyutlayarak sanat nesnesine dönüştürmesiyle V. Tatlin’in köşe rölyefleri arasında ilgi olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan eser materyali bağlamında da Art Povera sanat anlayışını etkilemiş olduğu görülmüştür. Sınırsızlık-kuralsızlık-sonsuzluk gibi kavramlar üzerinden ürettiği Merzbau yapılarına sanatçının yaşamı boyunca eklemelerinin devam edilebileceği bu bağlamda eserlerinin bitim noktasının da sanatçının ölüm anıyla ilişkilendirilebileceği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurt Schwitters, Dada, Enstalasyon, Yerine Özgü, Avangard