İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özge ASLAN

NO Makale Adı
1624052234 LİPOGRAM BAĞLAMINDA İKİ AYRI EKSİKLİĞİN GÖSTERİLMEYEN SESLERİ ‘A’ ve ‘E’

Deneysel edebiyata kuramsal bir çerçeve kazandıran, Oulipo grubu ve bu grubun kurucularından Fransız edebiyatçı Georges Perec’in lipogram yöntemi ile yazdığı içinde hiç “e” sesi geçmeyen; Kayboluş (La Disparition) romanı, yöntemin modern edebiyatta yeniden dikkat çekmesini sağlamıştır. Bu eser, uluslararası edebi kültürde de yazar ve okurları etkilemeyi başarmıştır. Türk edebiyatında da yakın dönem edebi eserlerde lipogram tekniği kullanılarak yazılan eserlerin sayısı her gün artmaktadır. Bu çalışmada; İsmail Pelit tarafından içinde hiç “a” sesi kullanılmadan yazılan Yoksul Metin ve Perec tarafından içinde hiç “e” sesi kullanılmadan yazılan Kayboluş romanı lipogram tekniğinin metnin anlamına katkısı bakımından karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: lipogram, deneysel edebiyat, Georges Perec, Kayboluş, İsmail Pelit, yoksul metin